Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0249996677 hoặc 024 9996677 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy làm phiền

    024 999 6662024 999 6663024 999 6664024 999 6665024 999 6666024 999 6667024 999 6668024 999 6669024 999 6670024 999 6671024 999 6672024 999 6673024 999 6674024 999 6675024 999 6676024 999 6677024 999 6678024 999 6679024 999 6680024 999 6681024 999 6682024 999 6683024 999 6684024 999 6685024 999 6686024 999 6687024 999 6688024 999 6689024 999 6690024 999 6691

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0249996677 / 024 9996677 / 024 999 6677 …

4511

Nếu ai bị Số điện thoại 0249996677 hoặc 024 9996677 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha

Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0249996677 hoặc 024 9996677 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy làm phiền

    024 999 6662024 999 6663024 999 6664024 999 6665024 999 6666024 999 6667024 999 6668024 999 6669024 999 6670024 999 6671024 999 6672024 999 6673024 999 6674024 999 6675024 999 6676024 999 6677024 999 6678024 999 6679024 999 6680024 999 6681024 999 6682024 999 6683024 999 6684024 999 6685024 999 6686024 999 6687024 999 6688024 999 6689024 999 6690024 999 6691

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0249996677 / 024 9996677 / 024 999 6677 …

4511

Nếu ai bị Số điện thoại 0249996677 hoặc 024 9996677 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha