Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959951 hoặc 024 99959951 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đéo hiẻu ai
Lừa đảo

Lừa đảo

    024 999 59936024 999 59937024 999 59938024 999 59939024 999 59940024 999 59941024 999 59942024 999 59943024 999 59944024 999 59945024 999 59946024 999 59947024 999 59948024 999 59949024 999 59950024 999 59951024 999 59952024 999 59953024 999 59954024 999 59955024 999 59956024 999 59957024 999 59958024 999 59959024 999 59960024 999 59961024 999 59962024 999 59963024 999 59964024 999 59965

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959951 / 024 99959951 / 024 999 59951 …

4182

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959951 hoặc 024 99959951 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha