Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959930 hoặc 024 99959930 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
K hiểu nó gọi xong đọc mã gì đấy

    024 999 59915024 999 59916024 999 59917024 999 59918024 999 59919024 999 59920024 999 59921024 999 59922024 999 59923024 999 59924024 999 59925024 999 59926024 999 59927024 999 59928024 999 59929024 999 59930024 999 59931024 999 59932024 999 59933024 999 59934024 999 59935024 999 59936024 999 59937024 999 59938024 999 59939024 999 59940024 999 59941024 999 59942024 999 59943024 999 59944

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959930 / 024 99959930 / 024 999 59930 …

4273

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959930 hoặc 024 99959930 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha