Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959882 hoặc 024 99959882 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Hay gọi lúckhuya chả bít ai, đunge bất máy la dc

    024 999 59867024 999 59868024 999 59869024 999 59870024 999 59871024 999 59872024 999 59873024 999 59874024 999 59875024 999 59876024 999 59877024 999 59878024 999 59879024 999 59880024 999 59881024 999 59882024 999 59883024 999 59884024 999 59885024 999 59886024 999 59887024 999 59888024 999 59889024 999 59890024 999 59891024 999 59892024 999 59893024 999 59894024 999 59895024 999 59896

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959882 / 024 99959882 / 024 999 59882 …

4175

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959882 hoặc 024 99959882 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha