Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959852 hoặc 024 99959852 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    024 999 59837024 999 59838024 999 59839024 999 59840024 999 59841024 999 59842024 999 59843024 999 59844024 999 59845024 999 59846024 999 59847024 999 59848024 999 59849024 999 59850024 999 59851024 999 59852024 999 59853024 999 59854024 999 59855024 999 59856024 999 59857024 999 59858024 999 59859024 999 59860024 999 59861024 999 59862024 999 59863024 999 59864024 999 59865024 999 59866

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959852 / 024 99959852 / 024 999 59852 …

4313

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959852 hoặc 024 99959852 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha