Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959700 hoặc 024 99959700 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
cuộc gọi lừa đảo kiểu yêu cầu gia hạn dịch vụ.
nhá máy
nhá máy

    024 999 59685024 999 59686024 999 59687024 999 59688024 999 59689024 999 59690024 999 59691024 999 59692024 999 59693024 999 59694024 999 59695024 999 59696024 999 59697024 999 59698024 999 59699024 999 59700024 999 59701024 999 59702024 999 59703024 999 59704024 999 59705024 999 59706024 999 59707024 999 59708024 999 59709024 999 59710024 999 59711024 999 59712024 999 59713024 999 59714

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959700 / 024 99959700 / 024 999 59700 …

4435

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959700 hoặc 024 99959700 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha