Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959690 hoặc 024 99959690 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Phiền phức

    024 999 59675024 999 59676024 999 59677024 999 59678024 999 59679024 999 59680024 999 59681024 999 59682024 999 59683024 999 59684024 999 59685024 999 59686024 999 59687024 999 59688024 999 59689024 999 59690024 999 59691024 999 59692024 999 59693024 999 59694024 999 59695024 999 59696024 999 59697024 999 59698024 999 59699024 999 59700024 999 59701024 999 59702024 999 59703024 999 59704

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959690 / 024 99959690 / 024 999 59690 …

4319

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959690 hoặc 024 99959690 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha