Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959556 hoặc 024 99959556 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mới vừa nhận đc sđt này và nhận là nhân viên của newca chữ ký số

    024 999 59541024 999 59542024 999 59543024 999 59544024 999 59545024 999 59546024 999 59547024 999 59548024 999 59549024 999 59550024 999 59551024 999 59552024 999 59553024 999 59554024 999 59555024 999 59556024 999 59557024 999 59558024 999 59559024 999 59560024 999 59561024 999 59562024 999 59563024 999 59564024 999 59565024 999 59566024 999 59567024 999 59568024 999 59569024 999 59570

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959556 / 024 99959556 / 024 999 59556 …

4268

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959556 hoặc 024 99959556 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha