Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499959482 hoặc 024 99959482 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    024 999 59467024 999 59468024 999 59469024 999 59470024 999 59471024 999 59472024 999 59473024 999 59474024 999 59475024 999 59476024 999 59477024 999 59478024 999 59479024 999 59480024 999 59481024 999 59482024 999 59483024 999 59484024 999 59485024 999 59486024 999 59487024 999 59488024 999 59489024 999 59490024 999 59491024 999 59492024 999 59493024 999 59494024 999 59495024 999 59496

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499959482 / 024 99959482 / 024 999 59482 …

4381

Nếu ai bị Số điện thoại 02499959482 hoặc 024 99959482 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha