Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499954742 hoặc 024 99954742 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tư vấn rác quỹ đầu tư gì đó đ ai quan tâm. Giọng rất bố đời.

    024 999 54727024 999 54728024 999 54729024 999 54730024 999 54731024 999 54732024 999 54733024 999 54734024 999 54735024 999 54736024 999 54737024 999 54738024 999 54739024 999 54740024 999 54741024 999 54742024 999 54743024 999 54744024 999 54745024 999 54746024 999 54747024 999 54748024 999 54749024 999 54750024 999 54751024 999 54752024 999 54753024 999 54754024 999 54755024 999 54756

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499954742 / 024 99954742 / 024 999 54742 …

4311

Nếu ai bị Số điện thoại 02499954742 hoặc 024 99954742 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha