Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499954428 hoặc 024 99954428 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhân viên chào công việc làm thêm, nói chuyện mất dạy.

    024 999 54413024 999 54414024 999 54415024 999 54416024 999 54417024 999 54418024 999 54419024 999 54420024 999 54421024 999 54422024 999 54423024 999 54424024 999 54425024 999 54426024 999 54427024 999 54428024 999 54429024 999 54430024 999 54431024 999 54432024 999 54433024 999 54434024 999 54435024 999 54436024 999 54437024 999 54438024 999 54439024 999 54440024 999 54441024 999 54442

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499954428 / 024 99954428 / 024 999 54428 …

4340

Nếu ai bị Số điện thoại 02499954428 hoặc 024 99954428 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha