Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499954265 hoặc 024 99954265 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Có nhận được

    024 999 54250024 999 54251024 999 54252024 999 54253024 999 54254024 999 54255024 999 54256024 999 54257024 999 54258024 999 54259024 999 54260024 999 54261024 999 54262024 999 54263024 999 54264024 999 54265024 999 54266024 999 54267024 999 54268024 999 54269024 999 54270024 999 54271024 999 54272024 999 54273024 999 54274024 999 54275024 999 54276024 999 54277024 999 54278024 999 54279

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499954265 / 024 99954265 / 024 999 54265 …

4111

Nếu ai bị Số điện thoại 02499954265 hoặc 024 99954265 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha