Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499954216 hoặc 024 99954216 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Má nó giả danh công an

    024 999 54201024 999 54202024 999 54203024 999 54204024 999 54205024 999 54206024 999 54207024 999 54208024 999 54209024 999 54210024 999 54211024 999 54212024 999 54213024 999 54214024 999 54215024 999 54216024 999 54217024 999 54218024 999 54219024 999 54220024 999 54221024 999 54222024 999 54223024 999 54224024 999 54225024 999 54226024 999 54227024 999 54228024 999 54229024 999 54230

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499954216 / 024 99954216 / 024 999 54216 …

4392

Nếu ai bị Số điện thoại 02499954216 hoặc 024 99954216 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha