Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499954041 hoặc 024 99954041 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tự xưng là người tiktok Việt Nam nói năng như dở hơi

    024 999 54026024 999 54027024 999 54028024 999 54029024 999 54030024 999 54031024 999 54032024 999 54033024 999 54034024 999 54035024 999 54036024 999 54037024 999 54038024 999 54039024 999 54040024 999 54041024 999 54042024 999 54043024 999 54044024 999 54045024 999 54046024 999 54047024 999 54048024 999 54049024 999 54050024 999 54051024 999 54052024 999 54053024 999 54054024 999 54055

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499954041 / 024 99954041 / 024 999 54041 …

4274

Nếu ai bị Số điện thoại 02499954041 hoặc 024 99954041 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha