Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499954006 hoặc 024 99954006 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số tư vấn bảo hiểm, không nên nghe

    024 999 53991024 999 53992024 999 53993024 999 53994024 999 53995024 999 53996024 999 53997024 999 53998024 999 53999024 999 54000024 999 54001024 999 54002024 999 54003024 999 54004024 999 54005024 999 54006024 999 54007024 999 54008024 999 54009024 999 54010024 999 54011024 999 54012024 999 54013024 999 54014024 999 54015024 999 54016024 999 54017024 999 54018024 999 54019024 999 54020

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499954006 / 024 99954006 / 024 999 54006 …

4296

Nếu ai bị Số điện thoại 02499954006 hoặc 024 99954006 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha