Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499953953 hoặc 024 99953953 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi đến nhưng nghe máy tút tút

    024 999 53938024 999 53939024 999 53940024 999 53941024 999 53942024 999 53943024 999 53944024 999 53945024 999 53946024 999 53947024 999 53948024 999 53949024 999 53950024 999 53951024 999 53952024 999 53953024 999 53954024 999 53955024 999 53956024 999 53957024 999 53958024 999 53959024 999 53960024 999 53961024 999 53962024 999 53963024 999 53964024 999 53965024 999 53966024 999 53967

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499953953 / 024 99953953 / 024 999 53953 …

4382

Nếu ai bị Số điện thoại 02499953953 hoặc 024 99953953 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha