Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499953393 hoặc 024 99953393 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nha may

    024 999 53378024 999 53379024 999 53380024 999 53381024 999 53382024 999 53383024 999 53384024 999 53385024 999 53386024 999 53387024 999 53388024 999 53389024 999 53390024 999 53391024 999 53392024 999 53393024 999 53394024 999 53395024 999 53396024 999 53397024 999 53398024 999 53399024 999 53400024 999 53401024 999 53402024 999 53403024 999 53404024 999 53405024 999 53406024 999 53407

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499953393 / 024 99953393 / 024 999 53393 …

4553

Nếu ai bị Số điện thoại 02499953393 hoặc 024 99953393 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha