Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499953368 hoặc 024 99953368 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 23 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Lùa gà
Lừa đảo
Nhá máy
Nhá máy
Lừa đảo

    024 999 53353024 999 53354024 999 53355024 999 53356024 999 53357024 999 53358024 999 53359024 999 53360024 999 53361024 999 53362024 999 53363024 999 53364024 999 53365024 999 53366024 999 53367024 999 53368024 999 53369024 999 53370024 999 53371024 999 53372024 999 53373024 999 53374024 999 53375024 999 53376024 999 53377024 999 53378024 999 53379024 999 53380024 999 53381024 999 53382

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499953368 / 024 99953368 / 024 999 53368 …

4345

Nếu ai bị Số điện thoại 02499953368 hoặc 024 99953368 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha