Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499953204 hoặc 024 99953204 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 27 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam phiền
spam phiền hoài
tha zanh 024 99953204‬ gọi điện chửi khách
bọn rẻ rác
tha zanh 024 99953204‬ gọi điện chửi khách
bọn rẻ rác
spam phiền hoài

    024 999 53189024 999 53190024 999 53191024 999 53192024 999 53193024 999 53194024 999 53195024 999 53196024 999 53197024 999 53198024 999 53199024 999 53200024 999 53201024 999 53202024 999 53203024 999 53204024 999 53205024 999 53206024 999 53207024 999 53208024 999 53209024 999 53210024 999 53211024 999 53212024 999 53213024 999 53214024 999 53215024 999 53216024 999 53217024 999 53218

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499953204 / 024 99953204 / 024 999 53204 …

4176

Nếu ai bị Số điện thoại 02499953204 hoặc 024 99953204 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha