Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499950576 hoặc 024 99950576 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    024 999 50561024 999 50562024 999 50563024 999 50564024 999 50565024 999 50566024 999 50567024 999 50568024 999 50569024 999 50570024 999 50571024 999 50572024 999 50573024 999 50574024 999 50575024 999 50576024 999 50577024 999 50578024 999 50579024 999 50580024 999 50581024 999 50582024 999 50583024 999 50584024 999 50585024 999 50586024 999 50587024 999 50588024 999 50589024 999 50590

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499950576 / 024 99950576 / 024 999 50576 …

4557

Nếu ai bị Số điện thoại 02499950576 hoặc 024 99950576 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha