Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499950557 hoặc 024 99950557 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đề nghị xoá số

    024 999 50542024 999 50543024 999 50544024 999 50545024 999 50546024 999 50547024 999 50548024 999 50549024 999 50550024 999 50551024 999 50552024 999 50553024 999 50554024 999 50555024 999 50556024 999 50557024 999 50558024 999 50559024 999 50560024 999 50561024 999 50562024 999 50563024 999 50564024 999 50565024 999 50566024 999 50567024 999 50568024 999 50569024 999 50570024 999 50571

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499950557 / 024 99950557 / 024 999 50557 …

4046

Nếu ai bị Số điện thoại 02499950557 hoặc 024 99950557 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha