Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499950533 hoặc 024 99950533 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi lúc 30h50

    024 999 50518024 999 50519024 999 50520024 999 50521024 999 50522024 999 50523024 999 50524024 999 50525024 999 50526024 999 50527024 999 50528024 999 50529024 999 50530024 999 50531024 999 50532024 999 50533024 999 50534024 999 50535024 999 50536024 999 50537024 999 50538024 999 50539024 999 50540024 999 50541024 999 50542024 999 50543024 999 50544024 999 50545024 999 50546024 999 50547

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499950533 / 024 99950533 / 024 999 50533 …

4196

Nếu ai bị Số điện thoại 02499950533 hoặc 024 99950533 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha