Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02499950510 hoặc 024 99950510 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Điện thoại không nói chuyện nhưng gọi nhiều lần vào thời gian nghĩ ngơi của người khác

    024 999 50495024 999 50496024 999 50497024 999 50498024 999 50499024 999 50500024 999 50501024 999 50502024 999 50503024 999 50504024 999 50505024 999 50506024 999 50507024 999 50508024 999 50509024 999 50510024 999 50511024 999 50512024 999 50513024 999 50514024 999 50515024 999 50516024 999 50517024 999 50518024 999 50519024 999 50520024 999 50521024 999 50522024 999 50523024 999 50524

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02499950510 / 024 99950510 / 024 999 50510 …

4462

Nếu ai bị Số điện thoại 02499950510 hoặc 024 99950510 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha