Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0249992251 hoặc 024 9992251 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Rất mất dạy
Nháy máy
Nháy máy

    024 999 2236024 999 2237024 999 2238024 999 2239024 999 2240024 999 2241024 999 2242024 999 2243024 999 2244024 999 2245024 999 2246024 999 2247024 999 2248024 999 2249024 999 2250024 999 2251024 999 2252024 999 2253024 999 2254024 999 2255024 999 2256024 999 2257024 999 2258024 999 2259024 999 2260024 999 2261024 999 2262024 999 2263024 999 2264024 999 2265

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0249992251 / 024 9992251 / 024 999 2251 …

4561

Nếu ai bị Số điện thoại 0249992251 hoặc 024 9992251 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha