Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02488887971 hoặc 024 88887971 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lua dao
Lừa đảo báo mã xác nhận
Lừa đảo báo mã xác nhận

    024 888 87956024 888 87957024 888 87958024 888 87959024 888 87960024 888 87961024 888 87962024 888 87963024 888 87964024 888 87965024 888 87966024 888 87967024 888 87968024 888 87969024 888 87970024 888 87971024 888 87972024 888 87973024 888 87974024 888 87975024 888 87976024 888 87977024 888 87978024 888 87979024 888 87980024 888 87981024 888 87982024 888 87983024 888 87984024 888 87985

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02488887971 / 024 88887971 / 024 888 87971 …

4313

Nếu ai bị Số điện thoại 02488887971 hoặc 024 88887971 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha