Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02477 hoặc 024 77 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Ăn lồn tao, nó gọi tôi nghe nhung ko nói chuyện

    024 62 024 63 024 64 024 65 024 66 024 67 024 68 024 69 024 70 024 71 024 72 024 73 024 74 024 75 024 76 024 77 024 78 024 79 024 80 024 81 024 82 024 83 024 84 024 85 024 86 024 87 024 88 024 89 024 90 024 91

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02477 / 024 77 / 024 77 …

4210

Nếu ai bị Số điện thoại 02477 hoặc 024 77 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha