Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02473059990 hoặc 024 73059990 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo, hay làm phiền

    024 730 59975024 730 59976024 730 59977024 730 59978024 730 59979024 730 59980024 730 59981024 730 59982024 730 59983024 730 59984024 730 59985024 730 59986024 730 59987024 730 59988024 730 59989024 730 59990024 730 59991024 730 59992024 730 59993024 730 59994024 730 59995024 730 59996024 730 59997024 730 59998024 730 59999024 730 60000024 730 60001024 730 60002024 730 60003024 730 60004

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02473059990 / 024 73059990 / 024 730 59990 …

4118

Nếu ai bị Số điện thoại 02473059990 hoặc 024 73059990 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha