Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02473003555 hoặc 024 73003555 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo nha ae cẩn thận

    024 730 03540024 730 03541024 730 03542024 730 03543024 730 03544024 730 03545024 730 03546024 730 03547024 730 03548024 730 03549024 730 03550024 730 03551024 730 03552024 730 03553024 730 03554024 730 03555024 730 03556024 730 03557024 730 03558024 730 03559024 730 03560024 730 03561024 730 03562024 730 03563024 730 03564024 730 03565024 730 03566024 730 03567024 730 03568024 730 03569

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02473003555 / 024 73003555 / 024 730 03555 …

4473

Nếu ai bị Số điện thoại 02473003555 hoặc 024 73003555 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha