Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02473000563 hoặc 024 73000563 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi lại không liên lạc đc.
Làm phiền phức
Làm phiền phức

    024 730 00548024 730 00549024 730 00550024 730 00551024 730 00552024 730 00553024 730 00554024 730 00555024 730 00556024 730 00557024 730 00558024 730 00559024 730 00560024 730 00561024 730 00562024 730 00563024 730 00564024 730 00565024 730 00566024 730 00567024 730 00568024 730 00569024 730 00570024 730 00571024 730 00572024 730 00573024 730 00574024 730 00575024 730 00576024 730 00577

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02473000563 / 024 73000563 / 024 730 00563 …

4387

Nếu ai bị Số điện thoại 02473000563 hoặc 024 73000563 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha