Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02473000546 hoặc 024 73000546 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
C.hó lũ c.hó

    024 730 00531024 730 00532024 730 00533024 730 00534024 730 00535024 730 00536024 730 00537024 730 00538024 730 00539024 730 00540024 730 00541024 730 00542024 730 00543024 730 00544024 730 00545024 730 00546024 730 00547024 730 00548024 730 00549024 730 00550024 730 00551024 730 00552024 730 00553024 730 00554024 730 00555024 730 00556024 730 00557024 730 00558024 730 00559024 730 00560

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02473000546 / 024 73000546 / 024 730 00546 …

4385

Nếu ai bị Số điện thoại 02473000546 hoặc 024 73000546 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha