Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02471086999 hoặc 024 71086999 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Lừa đảo tiền

    024 710 86984024 710 86985024 710 86986024 710 86987024 710 86988024 710 86989024 710 86990024 710 86991024 710 86992024 710 86993024 710 86994024 710 86995024 710 86996024 710 86997024 710 86998024 710 86999024 710 87000024 710 87001024 710 87002024 710 87003024 710 87004024 710 87005024 710 87006024 710 87007024 710 87008024 710 87009024 710 87010024 710 87011024 710 87012024 710 87013

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02471086999 / 024 71086999 / 024 710 86999 …

4190

Nếu ai bị Số điện thoại 02471086999 hoặc 024 71086999 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha