Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02471005000 hoặc 024 71005000 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    024 710 04985024 710 04986024 710 04987024 710 04988024 710 04989024 710 04990024 710 04991024 710 04992024 710 04993024 710 04994024 710 04995024 710 04996024 710 04997024 710 04998024 710 04999024 710 05000024 710 05001024 710 05002024 710 05003024 710 05004024 710 05005024 710 05006024 710 05007024 710 05008024 710 05009024 710 05010024 710 05011024 710 05012024 710 05013024 710 05014

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02471005000 / 024 71005000 / 024 710 05000 …

4237

Nếu ai bị Số điện thoại 02471005000 hoặc 024 71005000 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha