Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02471000713 hoặc 024 71000713 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá mây

    024 710 00698024 710 00699024 710 00700024 710 00701024 710 00702024 710 00703024 710 00704024 710 00705024 710 00706024 710 00707024 710 00708024 710 00709024 710 00710024 710 00711024 710 00712024 710 00713024 710 00714024 710 00715024 710 00716024 710 00717024 710 00718024 710 00719024 710 00720024 710 00721024 710 00722024 710 00723024 710 00724024 710 00725024 710 00726024 710 00727

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02471000713 / 024 71000713 / 024 710 00713 …

4454

Nếu ai bị Số điện thoại 02471000713 hoặc 024 71000713 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha