Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02456787404 hoặc 024 56787404 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, chắc chắn với ý đồ không tốt.

    024 567 87389024 567 87390024 567 87391024 567 87392024 567 87393024 567 87394024 567 87395024 567 87396024 567 87397024 567 87398024 567 87399024 567 87400024 567 87401024 567 87402024 567 87403024 567 87404024 567 87405024 567 87406024 567 87407024 567 87408024 567 87409024 567 87410024 567 87411024 567 87412024 567 87413024 567 87414024 567 87415024 567 87416024 567 87417024 567 87418

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02456787404 / 024 56787404 / 024 567 87404 …

4331

Nếu ai bị Số điện thoại 02456787404 hoặc 024 56787404 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha