Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02456784129 hoặc 024 56784129 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo
Nháy máy
Nháy máy

    024 567 84114024 567 84115024 567 84116024 567 84117024 567 84118024 567 84119024 567 84120024 567 84121024 567 84122024 567 84123024 567 84124024 567 84125024 567 84126024 567 84127024 567 84128024 567 84129024 567 84130024 567 84131024 567 84132024 567 84133024 567 84134024 567 84135024 567 84136024 567 84137024 567 84138024 567 84139024 567 84140024 567 84141024 567 84142024 567 84143

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02456784129 / 024 56784129 / 024 567 84129 …

4572

Nếu ai bị Số điện thoại 02456784129 hoặc 024 56784129 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha