Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02456782704 hoặc 024 56782704 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
nháy máy
nháy máy

    024 567 82689024 567 82690024 567 82691024 567 82692024 567 82693024 567 82694024 567 82695024 567 82696024 567 82697024 567 82698024 567 82699024 567 82700024 567 82701024 567 82702024 567 82703024 567 82704024 567 82705024 567 82706024 567 82707024 567 82708024 567 82709024 567 82710024 567 82711024 567 82712024 567 82713024 567 82714024 567 82715024 567 82716024 567 82717024 567 82718

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02456782704 / 024 56782704 / 024 567 82704 …

4354

Nếu ai bị Số điện thoại 02456782704 hoặc 024 56782704 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha