Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02456782463 hoặc 024 56782463 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    024 567 82448024 567 82449024 567 82450024 567 82451024 567 82452024 567 82453024 567 82454024 567 82455024 567 82456024 567 82457024 567 82458024 567 82459024 567 82460024 567 82461024 567 82462024 567 82463024 567 82464024 567 82465024 567 82466024 567 82467024 567 82468024 567 82469024 567 82470024 567 82471024 567 82472024 567 82473024 567 82474024 567 82475024 567 82476024 567 82477

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02456782463 / 024 56782463 / 024 567 82463 …

4099

Nếu ai bị Số điện thoại 02456782463 hoặc 024 56782463 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha