Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02456782456 hoặc 024 56782456 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 535 người
Tổng dislike tiêu cực: 48 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nhá máy
Lừa đảo
Nhá máy vào 19:01
Nhá máy vào 19:01
Lừa đảo

    024 567 82441024 567 82442024 567 82443024 567 82444024 567 82445024 567 82446024 567 82447024 567 82448024 567 82449024 567 82450024 567 82451024 567 82452024 567 82453024 567 82454024 567 82455024 567 82456024 567 82457024 567 82458024 567 82459024 567 82460024 567 82461024 567 82462024 567 82463024 567 82464024 567 82465024 567 82466024 567 82467024 567 82468024 567 82469024 567 82470

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02456782456 / 024 56782456 / 024 567 82456 …

4164

Nếu ai bị Số điện thoại 02456782456 hoặc 024 56782456 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha