Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02437958407 hoặc 024 37958407 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Ôi nó hăm dọa

    024 379 58392024 379 58393024 379 58394024 379 58395024 379 58396024 379 58397024 379 58398024 379 58399024 379 58400024 379 58401024 379 58402024 379 58403024 379 58404024 379 58405024 379 58406024 379 58407024 379 58408024 379 58409024 379 58410024 379 58411024 379 58412024 379 58413024 379 58414024 379 58415024 379 58416024 379 58417024 379 58418024 379 58419024 379 58420024 379 58421

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02437958407 / 024 37958407 / 024 379 58407 …

4522

Nếu ai bị Số điện thoại 02437958407 hoặc 024 37958407 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha