Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399998561 hoặc 023 99998561 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tôi nghĩ số điện thoại này ảo của bọn lừa đảo.

    023 999 98546023 999 98547023 999 98548023 999 98549023 999 98550023 999 98551023 999 98552023 999 98553023 999 98554023 999 98555023 999 98556023 999 98557023 999 98558023 999 98559023 999 98560023 999 98561023 999 98562023 999 98563023 999 98564023 999 98565023 999 98566023 999 98567023 999 98568023 999 98569023 999 98570023 999 98571023 999 98572023 999 98573023 999 98574023 999 98575

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399998561 / 023 99998561 / 023 999 98561 …

4061

Nếu ai bị Số điện thoại 02399998561 hoặc 023 99998561 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha