Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399998516 hoặc 023 99998516 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy làm phiền.

    023 999 98501023 999 98502023 999 98503023 999 98504023 999 98505023 999 98506023 999 98507023 999 98508023 999 98509023 999 98510023 999 98511023 999 98512023 999 98513023 999 98514023 999 98515023 999 98516023 999 98517023 999 98518023 999 98519023 999 98520023 999 98521023 999 98522023 999 98523023 999 98524023 999 98525023 999 98526023 999 98527023 999 98528023 999 98529023 999 98530

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399998516 / 023 99998516 / 023 999 98516 …

4565

Nếu ai bị Số điện thoại 02399998516 hoặc 023 99998516 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha