Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399998369 hoặc 023 99998369 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Má phiền
Gọi nhá máy 😡
Gọi nhá máy 😡

    023 999 98354023 999 98355023 999 98356023 999 98357023 999 98358023 999 98359023 999 98360023 999 98361023 999 98362023 999 98363023 999 98364023 999 98365023 999 98366023 999 98367023 999 98368023 999 98369023 999 98370023 999 98371023 999 98372023 999 98373023 999 98374023 999 98375023 999 98376023 999 98377023 999 98378023 999 98379023 999 98380023 999 98381023 999 98382023 999 98383

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399998369 / 023 99998369 / 023 999 98369 …

4492

Nếu ai bị Số điện thoại 02399998369 hoặc 023 99998369 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha