Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399998193 hoặc 023 99998193 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 999 98178023 999 98179023 999 98180023 999 98181023 999 98182023 999 98183023 999 98184023 999 98185023 999 98186023 999 98187023 999 98188023 999 98189023 999 98190023 999 98191023 999 98192023 999 98193023 999 98194023 999 98195023 999 98196023 999 98197023 999 98198023 999 98199023 999 98200023 999 98201023 999 98202023 999 98203023 999 98204023 999 98205023 999 98206023 999 98207

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399998193 / 023 99998193 / 023 999 98193 …

4044

Nếu ai bị Số điện thoại 02399998193 hoặc 023 99998193 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha