Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399997342 hoặc 023 99997342 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 999 97327023 999 97328023 999 97329023 999 97330023 999 97331023 999 97332023 999 97333023 999 97334023 999 97335023 999 97336023 999 97337023 999 97338023 999 97339023 999 97340023 999 97341023 999 97342023 999 97343023 999 97344023 999 97345023 999 97346023 999 97347023 999 97348023 999 97349023 999 97350023 999 97351023 999 97352023 999 97353023 999 97354023 999 97355023 999 97356

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399997342 / 023 99997342 / 023 999 97342 …

4155

Nếu ai bị Số điện thoại 02399997342 hoặc 023 99997342 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha