Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399996452 hoặc 023 99996452 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này đã nháy máy.

    023 999 96437023 999 96438023 999 96439023 999 96440023 999 96441023 999 96442023 999 96443023 999 96444023 999 96445023 999 96446023 999 96447023 999 96448023 999 96449023 999 96450023 999 96451023 999 96452023 999 96453023 999 96454023 999 96455023 999 96456023 999 96457023 999 96458023 999 96459023 999 96460023 999 96461023 999 96462023 999 96463023 999 96464023 999 96465023 999 96466

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399996452 / 023 99996452 / 023 999 96452 …

4489

Nếu ai bị Số điện thoại 02399996452 hoặc 023 99996452 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha