Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399996436 hoặc 023 99996436 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 999 96421023 999 96422023 999 96423023 999 96424023 999 96425023 999 96426023 999 96427023 999 96428023 999 96429023 999 96430023 999 96431023 999 96432023 999 96433023 999 96434023 999 96435023 999 96436023 999 96437023 999 96438023 999 96439023 999 96440023 999 96441023 999 96442023 999 96443023 999 96444023 999 96445023 999 96446023 999 96447023 999 96448023 999 96449023 999 96450

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399996436 / 023 99996436 / 023 999 96436 …

4486

Nếu ai bị Số điện thoại 02399996436 hoặc 023 99996436 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha