Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399994882 hoặc 023 99994882 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    023 999 94867023 999 94868023 999 94869023 999 94870023 999 94871023 999 94872023 999 94873023 999 94874023 999 94875023 999 94876023 999 94877023 999 94878023 999 94879023 999 94880023 999 94881023 999 94882023 999 94883023 999 94884023 999 94885023 999 94886023 999 94887023 999 94888023 999 94889023 999 94890023 999 94891023 999 94892023 999 94893023 999 94894023 999 94895023 999 94896

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399994882 / 023 99994882 / 023 999 94882 …

4043

Nếu ai bị Số điện thoại 02399994882 hoặc 023 99994882 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha