Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399994280 hoặc 023 99994280 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 999 94265023 999 94266023 999 94267023 999 94268023 999 94269023 999 94270023 999 94271023 999 94272023 999 94273023 999 94274023 999 94275023 999 94276023 999 94277023 999 94278023 999 94279023 999 94280023 999 94281023 999 94282023 999 94283023 999 94284023 999 94285023 999 94286023 999 94287023 999 94288023 999 94289023 999 94290023 999 94291023 999 94292023 999 94293023 999 94294

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399994280 / 023 99994280 / 023 999 94280 …

4149

Nếu ai bị Số điện thoại 02399994280 hoặc 023 99994280 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha