Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399994177 hoặc 023 99994177 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy.

    023 999 94162023 999 94163023 999 94164023 999 94165023 999 94166023 999 94167023 999 94168023 999 94169023 999 94170023 999 94171023 999 94172023 999 94173023 999 94174023 999 94175023 999 94176023 999 94177023 999 94178023 999 94179023 999 94180023 999 94181023 999 94182023 999 94183023 999 94184023 999 94185023 999 94186023 999 94187023 999 94188023 999 94189023 999 94190023 999 94191

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399994177 / 023 99994177 / 023 999 94177 …

4188

Nếu ai bị Số điện thoại 02399994177 hoặc 023 99994177 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha