Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399993527 hoặc 023 99993527 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 999 93512023 999 93513023 999 93514023 999 93515023 999 93516023 999 93517023 999 93518023 999 93519023 999 93520023 999 93521023 999 93522023 999 93523023 999 93524023 999 93525023 999 93526023 999 93527023 999 93528023 999 93529023 999 93530023 999 93531023 999 93532023 999 93533023 999 93534023 999 93535023 999 93536023 999 93537023 999 93538023 999 93539023 999 93540023 999 93541

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399993527 / 023 99993527 / 023 999 93527 …

4081

Nếu ai bị Số điện thoại 02399993527 hoặc 023 99993527 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha